آذربایجان

انواع محصولات فروشی:پارچه مبلی,تعمیرات مبل,تولیدی مبل


فروشگاه مبل آذربایجان
فروشگاه مبل
عضویت:1401/02/21

آذربایجان

( مدیریت آقای ارفعی )

  گروه محصولات:

پارچه مبلی,تعمیرات مبل,تولیدی مبل


  محل فروشگاه:

تهران - تهران


  حداکثر تخفیف فروشگاه:

تا 10 درصد


  مشاوره مبل:

دارد


  شماره پروانه کسب یا مجوز فعالیت:


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09227311850

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه فروشگاه مبل: آذربایجان


گروه های کلی محصولات فروشگاه:
  • مبل راحتی
  • مبل خانگی
  • مبل استیل
  • میز و صندلی
ریز محصولات فروشگاه:
  • پارچه مبلی
  • تعمیرات مبل
  • تولیدی مبل
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در فروشگاه:

امضا: